Falke indtager motorvejsbro i Hvinningdal

Dem 300 meter lange landskabsbro, der fører den nye motorvej over Hvinningdal grusgrav, får også en anden funktion.

Den skal nemlig være hjemsted for en lokal bestand af falke.

Danmarks Naturfredningsforening sætter to falkekasser op under broen, hvor de kan sidde godt i læ i et område med megen føde til de smukke rovfugle.

Falkene selv er ligeglade med, om kasserne sidder på en høj pæl, i et træ eller under en bro.

”Falkene vil gerne ruge højt oppe, og under motorvejsbroen kan de sidde godt i læ. Så får broen også en ekstra funktion, som ingen kan have noget imod,” siger Jan Kjærgaard, naturvejleder i Naturstyrelsen.

Falke i Danmark ’muser’ ofte langs landeveje og motorveje i de græsrabatter, der ligger langs vejene. Jo flere byttedyr, der er i et område, jo flere æg lægger falkene.

”Kasserne skal sidde et sted, hvor der er godt med mus, og det er der i det her område. Jeg kan godt unde falkene en rigtig god yngleplads, hvor de får mulighed for at lægge mange æg,” siger Jan Kjærgaard.

Falkekasserne bliver sat op på landskabsbroen ved Hvinningdal i efteråret 2015, så falkene kan nå at lokalisere dem allerede i år.

”Det er godt, kasserne kommer op allerede i år, så kan falkene flytte ind allerede i foråret 2016,” siger Jan Kjærgaard.