Foto: Google Maps

Læserbrev: Sejs Skoles ry sættes over styr

Åbent brev til byrådsmedlemmerne i Silkeborg Kommune

For knap 3 år siden besluttede min kone og jeg at flytte til Svejbæk med vores tre børn efter at have boet sammen i Aarhus siden midten af 1990’erne. Jeg selv er opvokset i Grindsted, min kone i Brabrand og ingen af os havde tilknytning til Svejbæk eller Silkeborg for den sags skyld. Faktisk kendte vi ikke til Svejbæk før vi begyndte at kigge efter hus. Vi kendte heller ikke til Laven eller Linå, men fravalgte hurtigt disse bysamfund da der ikke var en lokal skole. Sejs skole er en stor veldrevet skole, hvis gode ry faktisk viste sig at være kendt blandt flere af vores venner i Aarhus, da vi begyndte at lufte idéen om at flytte til Svejbæk. Det er nemlig sådan, at rygtet om gode og dårlige skoler florerer på samme måde som historier om gode og dårlige håndværkere, gode og dårlige restauranter, forretninger med god og dårlig service, osv. Og helt i Aarhus gik der altså folk rundt og spredte ordet om, at Sejs skole var en rigtig god og dejlig skole. Herefter var det for os en let beslutning at flytte til Svejbæk.

Det viser sig nu desværre, at Silkeborg Kommune er i gang med at sætte Sejs skoles gode ry over styr – ja faktisk er de ved at sætte alle Silkeborgs skolers ry over styr. For hvem vil dog overveje at flytte til en kommune, hvor der er en relt risiko for, at ens børn skal fragtes rundt i busser for at gå i skole i en helt anden del af kommunen langt væk fra de legekammerater, man vokser op med i lokalområdet. Havde en sådan plan været i spil for tre år siden, da vi så os om efter et nyt sted at bo, ville vi være gået i en lang bue uden om Silkeborg Kommune og lade vores børn vokse op et andet sted.

Jeg har stor respekt for det politiske hverv og glæder mig over, at jeg er borger i et land, hvor der er personer som dig, der på vegne af det store fællesskab påtager sig opgaven med at formulere fælles visioner for fremtiden samt træffe beslutninger, der berører os alle sammen. Men min respekt falder betragteligt, når jeg ser, hvad I som folkevalgte politikere i Silkeborg Kommune er ved at stemme igennem på skoleområdet. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er børnene, der skal betale prisen for sådan en omgang politisk makværk ved at skulle sidde halve eller hele timer i busser både før og efter en i forvejen alt for lang skoledag. Det er ugennemtænkt og uanstændigt.

Silkeborg Kommune bryster sig på sin egen hjemmeside af at kommunen gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skal skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område. Den foreslåede skolestrategi bidrager efter min bedste overbevisning ikke til at indfri dette. Når den lokale skole ikke længere fungerer som naturligt samlingspunkt for områdets indbyggere skaber det fragmentering og er ødelæggende for de fællesskaber, der helt naturligt binder små lokalsamfund sammen. Prøv f.eks. at spørge indbyggerne i Linå eller Laven, hvilke konsekvenser det har haft for disse bysamfund og deres foreningsliv, at deres lokale skole pludselig forsvandt. Helt konkret kan jeg heller ikke forstå, hvordan der kan argumenteres for, at et barn, der f.eks. skal tage en skolebus hver dag fra Sejs-Svejbæk til Resenbro Skole, får det bedst mulige grundlag for at leve og virke i (lokal)området.

Riget fattes penge, det hører vi ofte, og det er ikke kun Silkeborg Kommune, der i disse år er udfordret på økonomien og må prioritere hårdt. Det er bl.a. dit lod som lokalpolitiker at være med til at træffe beslutninger, der uundgåeligt får mærkbare konsekvenser for forskellige grupper af kommunens borgere. Det er et stort ansvar, som vi er mange, der er glade for at du og dine byrådskolleger påtager sig. Men med det tunge ansvar følger også en forpligtelse til grundigt at overveje konsekvenserne af ens beslutninger – ikke kun i forhold til kommunes samlede økonomi men da især i forhold til kommunens indbyggere. Hvis det nuværende forslag til en ny skolestrategi stemmes igennem på mandag i byrådet vil det kun være fordi hensynet til kommunens yngste indbyggere reelt tilsidesættes.

Silkeborg Kommune er som tidligere nævnt en attraktiv kommune, der gør en stor indsats for at lokke nye tilflyttere til, der i mange år fremover vil betale deres kommunalskat her. Andre kommuner i Midt- og østjylland er ude i samme mission og kampen om fremtidens borgere er hård. I det lys kan jeg simpelthen ikke fatte, hvordan den foreslåede skolestrategi er kommet så langt i processen, at der faktisk er en reel risiko for, at den besluttes af et flertal i byrådet på mandag. Hvem i alverden vil synes det er attraktivt?
Mit forslag til dig og dine kolleger i byrådet vil være at benytte skoleområdet til at skille jer ud fra mængden af kommuner, der kæmper om mulige tilflytteres gunst. Hvorfor dog ikke gøre det modsatte og i stedet investere markant i Silkeborg Kommunes 27 folkeskoler? Tænk hvilken betydning det ville have, hvis Silkeborg Kommune fik opbygget et ry (eller brand som det hedder på moderne dansk) for at være den kommune, der modsat de fleste andre, rent faktisk tilførte folkeskolerne markant flere midler og satsede benhårdt på skoleområdet. Som det er nu, er Silkeborg Kommune (i hvert fald på skoleområdet) blot en kedelig mellemvare, der ligger under både regions- og landsgennemsnittet for anvendte kroner per. folkeskoleelev. En reel satsning på skoleområdet ville tiltrække mange nye familier (læs:skattebetalere) og jeg er overbevist om, at en sådan investering ville kunne tjene sig selv hjem i løbet af få år.

Jeg håber, at du og dine byrådskolleger stadig har visioner for udviklingen af Silkeborg og kommunens folkeskoler, så du på mandag stemmer mod den fremlagte skolestrategi.

Den kan ingen være tjent med.

Morten Laugesen, Svejbæk