Høringen for skolestrukturen er åben

Frem til den 24. november har alle mulighed for at sende deres kommentar til forslaget om en ny skolestruktur i Silkeborg kommune.

I stedet for 27 skoler med egne ledere, bestyrelser, økonomier, medarbejdergrupper og elevgrupper, så skal der skabes ni fællesskaber med fælles alt. Begrundelsen er, at elevtallene vil falde i fremtiden og skolernes økonomi derfor presses.

I aftes sendte et flertal i byrådet forslaget i offentlig høring i otte uger, altså frem til den 24. november. Kun Enhedslisten og Konservative stemte foreløbig imod.

Du kan komme med dit høringssvar og læse mere om skolestrukturen her: Høring skolestrategi 2021.

Mange utilfredse og bekymrede forældre har allerede sendt egne breve - åbne som lukkede - til byrådsmedlemmer. Disse breve tæller ikke som en del af høringen og bliver ikke gemt i sagen, hvis de ikke indsendes igen før 24. november på ovenstående link.

Medlemmer af Børne- og Ungeudvalget og Skoleafdelingen har afsat fem aftener i oktober og seks aftener i november til at informere om strukturforslaget. Her vil repræsentanterne komme ud til lokale arrangementer og fortælle om forslaget.