Kommunen vandt rengørings-udbud

Silkeborg Kommune har netop gennemført en udbudsrunde for rengøring, men ingen private kunne slå Kommunens eget tilbud.

- Vi er en af de mest effektivt drevne kommuner i Danmark, og derfor er jeg ikke overrasket over, at vi selv vinder udbuddet af rengøringsopgaven, siger borgmester Steen Vindum (V).

Udbudsrunden betyder, at det fremover vil koste knap 18 millioner årligt at få rengjort de kommunale bygninger i Område Syd. Det er en besparelse på 2,3 millioner kroner i forhold til i dag. Silkeborg er inddelt i tre områder, og de to andre burde kunne spare et tilsvarende beløb i fremtiden. Mulighederne skal nu undersøges nærmere.

- Vi sætter opgaver i konkurrence netop for at sikre, at de løses bedst og billigst. Det afgørende for mig er ikke, om det er private eller kommunen selv, der løser de offentlige opgaver. Det afgørende er, at vi sikrer, at opgaven løses bedst og billigst, siger Steen Vindum.

Der indkom i alt fire bud på rengøringsopgaven. Den ene byder endte med at trække sig. De resterende tre bud lå relativt tæt og med kommunens eget bud som det samlet set bedste og billigste.

Vurderingen er foretaget af en ekstern konsulent og styregruppen for udbuddet. Da kommunens eget kontrolbud samlet set er bedst og billigst bliver udbuddet rent teknisk annulleret.