Danske delegerede og deres værter

Silkeborg-skole viser ældrepleje i Ghana

Der var rift om de delegerede fra Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg til ældreseminar i Ghanas hovedstad Accra i sidste uge.

Silkeborggenserne stod for fem indlæg og medvirkede i en paneldiskussion, og interessen var stor. De 150 deltagere var meget optagede af at få viden om moderne ældrepleje.

- Den økonomiske vækst rate i Ghana er omkring 7% årligt, så middelklassen stiger. Familiestrukturen ændrer sig hurtigt i takt med at stadig flere får uddannelse, og de unge ønsker sig en selvstændig familie uden at skulle leve sammen med deres forældre eller svigerforældre, som det hidtil har været, siger vicedirektør Karen Brix Roed fra Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg.

Karen Brix Roed oplevede seminaret som meget velorganiseret og givende for alle parter. Det ghanesiske Statsministerium og den danske ambassade deltog i åbningssessionen, og blandt de øvrige deltagere var fagpersoner indenfor sundhedsområdet, politikere, mange kirkelige foreninger, Alzheimer- og demens foreningen, universiteter, offentlige sygeplejeskoler, forsikringsfolk, advokater, bankfolk og 35 ghanesiske social- og sundhedselever. Ghanesisk radio, TV og aviser dækkede begivenheden.

- Det bedste ved konferencen var at se ”stjernerne” i øjnene på deltagerne. De vil så gerne gøre noget for deres ældre, og det er ikke kun med pleje. Øget opmærksomhed og uddannelse skal også bidrage til at demente og psykisk syge ikke er opfattes om besatte eller hekse, en holdning som fortsat er en udfordring i det ghanesiske samfund, fortæller Karen Brix Roed.

Repræsentanten fra statsministeriet opfordrede i sin tale konferencen til at komme med anbefalinger og sende dem til det politiske niveau. Konferencen sluttede med 45 minutters gruppedrøftelse som mundede ud i cirka 10 anbefalinger, der vil blive sendt til ministeriet med håb om finansiel hjælp og politisk opbakning.

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg har gennem 7 år haft et partnerskab med Health Concern Ghana. Ud over elev- og lærerudveksling har der også været delegationsbesøg i Danmark og Ghana og nu denne konference med henblik på eksport af uddannelse. Social- og Sundhedsskolen har også uddannelseseksport til Kina og Vietnam.