Foto: Google Maps

Trækstien skal renoveres og hæves

Trækstien mellem Silkeborg og Kongensbro skal igen være farbar 10 måneder om året. Derfor skal 19 km af stien renoveres og hæves.

Det har altid været normalt, at Trækstien blev oversvømmet i vinterhalvåret, men de seneste syv år er sommeroversvømmelser blevet mere udbredte.

Oversvømmelserne om sommeren er et fænomen, der er opstået som følge af vandremuslingen indvandring i Gudenåen. Den lille musling renser vandet, så det bliver helt klart og giver bedre vækstbetingelser for vandplanter - altså grøde.

Grøden bremser vandgennemstrømningen, så når der kommer store mængder nedbør, kommer der også oversvømmelser.

Nu har Silkeborg Kommune modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen Søhøjlandet om at renovere Trækstien fra Ringvejsbroen til Kongensbro, en strækning på cirka 18 km.

På strækningen skal stien hæves med op mod 50 centimeter, grøften skal oprenses og der skal laves nye afløb. Ved Porskær skal 700-900 meter af stien anlægges som træsti på pæle. Her er stien permanent dækket af vand i dag.

Silkeborg Kommune har givet dispensation til renoveringen, men frem til 27. oktober er det muligt at klage over den afgørelse. Klagen skal sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Hvis vandstanden, vejret og dispensationen tillader det, skal arbejdet foregå sidst på året. Der er ikke penge til at klare det hele på en gang, så renoveringen foregår i etaper på mellem én og fire km.

Vejdirektoratet og Silkeborg Kommune planlægger også at renovere strækningen fra Ringvejsbroen til Rensningsanlægget på Ege Allé, en strækning på én km.

Transportvej fra 1858
Trækstien var oprindeligt en trækvej for folk og heste, som fragede pramme op og ned ad Gudenåen mellem Silkeborg og Randers. Prammene fragtede al gods, indtil veje og jernbaner overtog opgaven.

I 1858 var den nuværende sti på vestsiden af Gudenåen færdig og klar til brug. Forinden havde man haft en sti på den anden side.

I 1872 åbnede jernbanen til Skanderborg og brugen af Trækstien begyndte at dale. I 1926 blev Tangeværket anlagt og trafikken spærret. Husejerne forsøgte at få Trækstien fjernet, men i 1936 blev det besluttet, at den skulle bevares til gående og cyklende trafik.