Foto: Google Maps

Skolestruktur: Klage sendt til Folketinget

En gruppe forældre til skolebørn i Silkeborg har valgt at klage til Folketinget og til undervisningsminister Ellen Trane Nørby over, at deres børn fratages retten til det frie skolevalg, det fortæller Østjyllands Radio.

Forældrene mener, at det frie skolevalg reelt er ved at forsvinde – ikke kun i Silkeborg, men i flere andre kommuner, der laver samme manøvre som Silkeborg.

I Silkeborg vil de nuværende 27 skoler blive til 9 skolefællesskaber. Bygningerne bevares, men juridisk bliver de til én skole i fællesskabet. Så kan skolernes ledelse flytte elever derhen, hvor det er mest praktisk.

Lars Ole Hansen, som er far til tre børn på Sejs skole siger til Østjyllands Radio, at skolen sådan set stadig er åben, og der er lys i vinduerne, - men for det barn, der ikke får adgang, er skolen jo lukket, siger han.

Forældregruppen har skrevet til Folketingets medlemmer for at gøre dem klart, at kommunerne på den måde reelt fjerner det frie skolevalg.