Foto: Silkeborg Kommune

Jobcentre støtter kræftramte retur i job

Et nyt forskningsprojekt skal hjælpe kræftpatienter til lettere at komme tilbage på arbejde. Silkeborg er én af to deltagende kommuner i projektet.

Forskning viser, at 85 procent af kræftpatienter er motiverede for at vende tilbage til jobbet, men ofte ikke magter det.

Derfor tilbyder Randers og Silkeborg Kommuners jobcentre nu kræftramte borgere et individuelt forløb, der skal hjælpe patienterne hurtigere og mere stabilt tilbage til arbejde.

I projektet hjælper jobkonsulenten den kræftramte med at sikre en realistisk plan for tilbagevenden til arbejde i samarbejde med hospital og arbejdsgiver. Med hensyn til patienternes forskellige behov lægges konkrete planer for hvornår, og i hvilket omfang, arbejdet kan genoptages.

- Nogle af patienterne kan have en urealistisk forventning om at kunne arbejde som før kræftsygdommen, få dage efter behandlingsforløbet er afsluttet. Men mange oplever, at de alligevel ikke magter opgaverne i samme omfang som før, og arbejdsgiveren kan miste tålmodigheden, fordi der er presserende opgaver, som skal løses. Det er for at undgå disse scenarier, at der på forhånd er lavet en forventningsafstemning, siger projektleder Christina Malmose Stapelfeldt, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.

Omkring hver anden kræftpatient mister tilknytningen til arbejdsmarkedet som følge af sygdommen og behandlingen.

Forskningsprojektet foregår i samarbejde med Aarhus Universitetshospital og er netop beskrevet i en forskningsartikel i BMC Public Health.