Foto: Region Midtjylland

Hurtigere og bedre hjælp til kronisk syge

Et nyt tiltag på Regionshospitalet Silkeborg, skal give både hurtigere og bedre hjælp til kronisk syge patienter.

Tiltaget kaldes ’Fleksible Indlæggelser’ – og er et tilbud til for eksempel patienter, der lider af lungesygdommen KOL, og som jævnligt er til kontrol på sygehuset.

Det traditionelle forløb, hvis patienten oplever en forværring af sygdommen, er kontakt til læger og plejepersonale både hos lægevagten, fælles akutafdelingen og medicinsk afdeling.

Men nu kan patienten i stedet ringe direkte til en sygeplejerske fra det specialafsnit på hospitalet, som patienten er tilknyttet.

Kender allerede diagnosen og patienten
- Fælles akutmodtagelser er et godt tilbud til patienter, hvor diagnosen er ukendt. Men hos patienter med akut forværring af kronisk sygdom kender vi allerede diagnosen og patienten, siger ledende overlæge Agnete Hedemann Nielsen, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Sygeplejersken vurderer ud fra samtalen, om patienten har størst gavn af vejledning til selvbehandling, hjælp i hjemmet fra kommunens akutteam, eller om vedkommende skal på hospitalet til en ambulant straks-vurdering.

Sygeplejersken sørger for at koordinere forløbet, så patienten kun skal bruge ressourcer på det mest nødvendige i en allerede presset situation. Tilbuddet gælder 24 timer i døgnet alle ugens syv dage.

Hvis forværringen ikke kan klares i patientens eget hjem, har disse patienter brug for at komme direkte til et specialafsnit, hvor personalet er vant til at håndtere netop deres sygdom, siger Agnete Hedemann Nielsen.

Hurtigere hjælp og behandling
- Vi forventer, at patienten vil opleve både højere kvalitet i behandlingen og større sammenhæng og smidighed mellem indsatsen fra kommune, egen læge og hospital. Derudover håber vi, at patienten, som jo er den nærmeste ekspert i egen sygdom, vil finde det positivt, at man nu selv kan handle, når man mærker ændrede symptomer. Det vil medføre tidligere opsporing af forværring i sygdomstilstanden og sikre hurtigere hjælp og behandling, siger sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune, Inge Bank.

Siden august har patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom som de første haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om Fleksible Indlæggelser. De foreløbige resultater viser, at adskillige patienter har undgået indlæggelse og modtaget hurtig og relevant behandling. Inden længe vil patienter med udvalgte kroniske hjerte- og lever-tarmlidelser modtage samme tilbud.

- Vi tror på, at metoden fundamentalt kan ændre måden, hvorpå man mest hensigtsmæssigt modtager patienter med akut forværring af kronisk sygdom. Det er til gavn for såvel patienterne som samfundsøkonomien, udtaler Agnete Hedemann Nielsen, ledende overlæge, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.