Fra mandag støbes der på Torvet

Træerne er væk, hegnet er oppe, bevægelsesfriheden er allerede begrænset på Torvet. På mandag begynder selve grave- og støbearbejdet af parkeringskælderen.

I slutningen af august begyndte forsyningsselskaberne af flytte en lang række ledninger under Torvet, så der kunne blive plads til parkeringskælderen. Det arbejde er nu slut i den nordlige del, og støbearbejdet kan begynde her. Det er første etape af tre.

På mandag begynder entreprenøren A. Enggaard A/S og de tyske håndværkere arbejdet med at støbe den nordlige og østlige ydermur.

Muren støbes direkte i jorden i en slids, der 14 meter dyb, 6 meter lang og 60 cm bred.

Støbearbejdet kan svine, derfor stilles der en 10 meter lang trætunnel op, hvor maskinerne arbejder. Tunnelen kommer højst til at stå samme sted tre dage.

I begyndelsen af november tages der hul på anden etape, der udgør parkeringskælderens sydlige og vestlige mur.

I slutningen af november begynder tredje etape, der består i at støbe muren hen mod ind- og udkørslen til Rådhusgade.

Der arbejdes på byggepladsen på alle hverdage fra kl. 07.00 til kl. 18.00. Der udføres intet arbejde i weekenderne.

Når hele ydermuren er støbt, begynder arbejdet med at grave selve kælderen ud. Hvis planen holder, er støbearbejdet afsluttet i uge 51.