Læser: Kommunen nedlægger 27 skoler

Jeg har genlæst Børne- og Ungeudvalgets (BUU) oplæg til en etablering af ny skolestruktur i Silkeborg kommune (som er tilgængelig på kommunens hjemmeside), og her hæfter jeg mig ved følgende: BUU ønsker at indlede ”en procedure for nedlæggelse af Silkeborg Kommunes 27 skoler og i tilknytning hertil iværksættes procedurer for oprettelse af 9 skoler med henblik på at etablere skolefællesskaber.” Det vil sige, at Silkeborg kommune nedlægger sine 27 folkeskoler, og i stedet opretter 9 nye skolefællesskaber.

Skolefællesskaber?
Jeg synes, det er misvisende, at BUU har valgt at bruge ordet skolefællesskaber. Jeg kan personligt ikke se noget fællesskab, da de enkelte skoler skal nedlægges og fremover ikke længere fungerer som skoler, men som afdelinger under en storskole. Definitionen for et skolefællesskab i Silkeborg kommune er således én skole, der ”består af et antal af de nuværende skoler i et fællesskab med én elevgruppe, én medarbejdergruppe, ét ledelsesteam, én bestyrelse, én økonomi og ét skoledistrikt.” Et fællesskab bestående af én?

Skolelederen placerer eleverne der hvor det er mest hensigtsmæssigt
Det her drejer sig om nye storskoler fordelt på flere matrikler, et relativt nyt begreb indenfor det danske skolevæsen. Det kan betyde, at enkelte afdelinger (det, der tidligere var lokale skoler) under den nye storskole i fremtiden lukker ned, fordi der kommer lokaleoverskud. Det kan også betyde, at man fordeler eleverne ud på de forskellige matrikler efter andre principper end f.eks. nærhed til bygningen. Når en elev er indskrevet i storskolen, har eleven nemlig ikke længere krav på at blive tildelt plads i den bygning (altså: den gamle lokalskole), som er nærmest barnet. Fordelingen af eleverne er lagt ud til den kommende storskoleleder, og han skal søge mod at skabe ”robuste klasser (ca. 24 elever)”. Der er ingen restriktioner på dette område, og i princippet kan det blive sådan, at enkelte elever skal pilles ud og som enkeltindivider fragtes (eller fragte sig selv) til en anden afdeling i distriktet, at afdelinger skal lukkes ned – eller at indskoling, mellemtrin og udskoling placeres tre forskellige fysiske steder i det nye stordistrikt.

Og så er det da en ringe trøst, at de mindste elever ifølge oplægget næsten alle sammen vil være knyttet til deres nuværende skole de første to år efter strukturændringerne er trådt i kraft. Virkelig? De første to år?

Lukker eller nedlægger. Storskoler eller skolefællesskaber. Jeg er ligeglad med, hvad I kalder det. 27 skoler bliver til 9, og skolelederen bliver fremover ansvarlig for at anbringe distriktets elever på den bedst mulig måde fordelt over de spredte lokaliteter folkeskolen i Silkeborg kommer til at ligge på. Det kunne blive dejligt. Det kunne også blive ødelæggende. Under alle omstændigheder er det usikkert for det store flertal af elever, lærere, ledere og politikere, hvad dette vil bringe med sig. Forslaget er helt åbent og lægger hele ansvaret over på de kommende storskoleledere. Tør vi satse på, at det går? Bland jer i debatten og tag stilling. Det fortjener vores børn, og det fortjener Silkeborg.

Af Sidse Laugesen, Lilleøvej 14, Svejbæk