Foto: Silkeborg Kommune

Forældre tilfredse med dagtilbud til børn

En ny undersøgelse lavet af Silkeborg Kommune viser, at 85 procent af forældrene med børn i dagpleje eller daginstitution er tilfredse eller meget tilfredse med deres tilbud. For dagplejeområdet er 95 procent tilfredse eller meget tilfredse.

Silkeborg Kommune har gennemført en omfattende undersøgelse af forældrenes tilfredshed med deres barns dagtilbud. Undersøgelsen havde fokus på fem områder: Den pædagogiske indsats, samarbejde med personalet, børnene indbyrdes forhold, de fysiske rammer samt fleksibilitet og valgmuligheder.

Tre ud af fire forældre med børn i dagpleje er ’meget tilfredse’ med den indsats personalet gør for for at få deres barn til at føle sig tryg og glad, og den indsats de gør for at udvikle barnets sociale kompetencer. 96 procent af dem er 'tilfredse' eller 'meget tilfredse'.

Samarbejdet med personalet er også i top. For eksempel er over 70 procent af forældre med børn i dagpleje 'meget tilfredse' den måde, dagplejerne modtager deres børn om morgenen, og den måde personalet runder dagen og siger farvel til både forældre og børn, når børnene bliver hentet. Også her er 96 procent af forældrene 'tilfredse' eller 'meget tilfredse'.

- Jeg er utrolig glad for at se, at forældrene er så tilfredse med vores dygtige personales arbejde. Deres engagement og kompetencer er helt i top og sidstnævnte gør vi meget for, at de skal blive ved med at være. Som en af de første kommuner i landet er vi for eksempel i øjeblikket ved at efteruddanne dagplejerne inden for sprog, kommunikation og treåriges udvikling, siger Børne- og Ungeudvalgets formand, Søren Kristensen.

Undersøgelsen viser desuden, at personalets indsats for deres børn betyder mere for forældrenes samlede tilfredshed end dagtilbuddets fysiske rammer og andre praktiske forhold.

Tilfredshedsundersøgelsen er baseret på mere end 2.000 besvarelser fra forældre til børn i daginstitutionerne og dagplejen, hvilket svarer til lidt flere end hver tredje.