Foto: Hospitalsenhed Midt

Spareplan: 620 stillinger ryger i regionen

Region Midtjylland skal spare 699 millioner kroner frem mod 2019, og der er nu sat tal på, hvor mange stillinger det koster; cirka 620.

Regionen har lavet en ny opgørelse, der viser, hvem og hvor mange, der bliver ramt af spareplanen. Opgørelsen er foreløbig og vil blive rettet flere gange året ud.

Ifølge opgørelsen er eller bliver omkring 620 stillinger nedlagt. 170 medarbejdere er allerede blevet varslet en fyring i 2016, mens 100 medarbejdere er varslet en omplacering.

I Hospitalsenhed Midt, som tæller hospitalerne i Silkeborg, Viborg, Skive og Hammel, har 78 personer modtaget en fyreseddel og 43 skal omplaceres. Ifølge mja.dk, befinder 28 af de berørte medarbejdere sig på hospitalet i Silkeborg.

Ud af de 620 stillinger, der skal nedlægges i alt, skal 188 af dem findes i vores hospitalsenhed.

Resten af de 620 stillinger nedlægges ved naturlig afgang og et ansættelsesstop, der har været i effekt siden foråret.