Foto: Silkeborg Kommune

Liberal Alliance har lavet nyt skoleforslag

Det eksisterende forslag til en ny skolestruktur lukker 27 skoler og opretter ni storskoler. Nu har byrådsmedlem for Liberal Alliance, Morten Høgh, lavet et nyt forslag, hvor der ikke skal lukkes skoler. Forslaget er åbent for idéer.

"Klare spilleregler, sikkerhed og tryghed" er navnet på 10 foreløbige punkter i Liberal Alliances nye og simple skolestruktur med de eksisterende skoledistrikter.

- Hvis man skal gå ind og tage fat i et enkeltområde, så er det et kæmpeproblem, hvis man tager et enkeltområde, der er et kardinalpunkt for tilflyttere og så samtidig har en ambition om at være vækstkommune, siger Morten Høgh fra Liberal Alliance.

Morten Høghs forslag lægger som udgangspunkt ikke op til en besparelse, men udgifterne skal fremover holdes på et niveau som i dag.

Byrådsmedlemmet har sendt sit forslag ud til alle skoleledere og skolebestyrelsesformænd i kommunen. Nu vil han gerne have input retur.

- Så laver jeg et høringssvar eller ændringsforslag på baggrund af de idéer, jeg modtager. Jeg er helt åben for input, siger Morten Høgh.

I Morten Høghs skolestruktur er der lagt op til, at mindre skoler skal benytte sig af aldersintegreret undervisning eller selv søge et samarbejde med en større skole, hvis de skal holde udgifterne nede.

Skoler med flere end 140 elever skal have lov at passe sig selv. Hvis en skole til gengæld har færre end 120 elever tre år i træk, skal den indgå et samarbejde med den nærmeste, store skole.

- I bund og grund er det kun lokalsamfundet selv, der kan lukke en skole. Med en fast grænse er der i mindste vished om, at man kan gøre noget ved det. Så må lokalsamfundet gøre en aktiv indsats for at få nogle borgere til, siger han.

Morten Høgh ved ikke, hvor mange klasser, der konkret vil blive ramt af hans forslag, men som udgangspunkt kan alle skoler fortsætte.

Klare spilleregler, sikkerhed og tryghed
Skolestrukturforslag fra Liberal Alliance
1. 0.-6. klasse skoler skal have mellem 20-30 elever pr klasse/niveau.
2. En skole skal undervise på minimum seks niveauer/klassetrin.
3. En skole med færre end 140 elever skal vælge enten Buskelundmodellen med niveauinddelt undervisning eller lave et samarbejde med nærmeste skole for at opnå punkt 1, det afgøres af skolebestyrelsen.
4. Hvis en skole over en treårig periode har færre end 120 elever totalt, skal den lægges sammen med nærmeste større skole. Der kan forsat drives skole fysisk begge steder.
5. Hvis en skole har færre end 300 elever skal den altid kunne vælge niveauinddelt/aldersintegreret undervisning, for at skabe en bedre undervisning.
6. Overbygningsskoler skal have mellem 20-30 elever pr klasse/niveau.
7. En overbygningsskole skal have minimum 280 elever under 7. klassetrin for at kunne være en overbygningsskole.
8. En skole skal tilstræbe en gennemsnitsudgift på mindre end 37.000 kr (red: samme niveau som i dag) pr elev målt i 2015 tal.
9. Der skal være frit valg af overbygningsskole for kommunens 7.-9. klasse elever.
10. Der skal være sikkerhed for, at man altid kan gå i den lokale skole, ud fra de gældende skoledistrikter.