AQUA har modtaget bekymrende mange signalkrebs i år, nogle gange over tusind om ugen.

Signalkrebs truer livet i Gudenåen

Hvis den nordamerikanske ”signalkrebs” breder sig til Gudenåen, kan det betyde den visse død for mange af åens oprindelige arter. På AQUA bruger de den som foder.

Den lille altædende krebs blev indført til Danmark i 1960'erne til opdræt, men på et tidspunkt slap den ud i naturen. Her spreder den sig hurtigt som invasiv art.

AQUA Akvarium & Dyrepark har i en årrække støttet op om Randers Kommunes projekt i bekæmpelse af signalkrebs i Alling Å på Djursland. Hver eneste måned indfanges tusindvis af signalkrebs, der indleveres på AQUA, hvor de anvendes til foder for attraktionens dyr.

- Vi har i år fået indleveret bekymrende mange signalkrebs på AQUA, nogle gange over tusind om ugen. Det virker som om, at jo flere midler, der sættes af til bekæmpelsen, jo flere krebs fanges der. Problemet er derfor nok større end hidtil antaget og bør prioriteres højere, hvis man skal undgå katastrofen – at de invaderer Gudenåen, siger Morten Vissing, der er zoolog på AQUA.

Der er nu også indfanget krebs ved Allingåbro, der ligger tæt på Grund Fjord, hvor Alling Å løber ud – herfra er der kun cirka to km til Gudenåen.

Signalkrebs æder bløddyr som snegle og muslinger, men også planter, vandinsekter, fiskerogn og yngel er på menuen. De kan derfor have en katastrofal indvirkning på andre arter, hvis først de bliver talrige.

- Gudenåen er i forvejen plaget af en anden invasiv art, vandremuslingen, der her optræder i meget store mængder. Konsekvenserne for de to invasive arters indflydelse på Gudenåens økosystem er umuligt at forudsige, men det vil uden tvivl betyde den visse død for mange af de oprindelige arter, siger Morten Vissing.

På AQUA sætter de her i efterårsferien ekstra fokus på signalkrebsen og lover, at man hver dag vil kunne se vaskebjørne, oddere og vildsvin blive fodret med signalkrebs.

Krebsens naturlige fjender er sortbjørne, grizzlybjørne og vaskebjørne, og når de ikke er til stede for at holde bestanden nede, breder de sig lynhurtigt.

[caption id="attachment_8605" align="alignleft" width="615"]Morten Vissing frygter for konsekvenserne, hvis signalkrebsen invaderer Gudenåen. Morten Vissing frygter for konsekvenserne, hvis signalkrebsen invaderer Gudenåen.[/caption]