Foto: Silkeborg Kommune

Afslag på loft-tilskud til Them Hallerne

Den selvejende institution Them Hallerne har fået afslag på et tilskud om 600.000 kroner til udskiftning af loftet. Institutionen kunne selv have sparet op, lyder begrundelsen fra Kommunen.

Them Hallerne havde i 2012 besøg af Arbejdstilsynet, der kom med et påbud om at skifte loftet i idrætshallen, så de ansatte ikke blev udsat for unødige påvirkninger af mineraluld.

Den selvejende institution fik et tilbud og fik samtidig et års udsættelse. I 2013 fik hallen så endnu engang udsættelse.

Men da Arbejdstilsynet kom på opfølgende besøg i 2014 gik den ikke længere. Loftet skulle skiftes straks, eller ville politiet blive inddraget.

Them Hallerne har søgt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget om 600.000 i tilskud til udskiftningen, men ansøgningen er blevet afslået.

Hallerne fik i 2009 én million kroner i anlægstilskud fra Kommunen. Forudsætningen for pengene var, at hallerne skulle afsætte 100.000 kroner årligt til større vedligeholdelsesopgaver.

Derfor har Kommunen afslået ansøgningen, fordi pengene burde have været i budgettet.