Foto: Silkeborg Kommune

Elever flyttes kun samlet og midlertidigt

Ingen skolebørn i Silkeborg vil nogensinde blive flyttet mellem skolerne enkeltvis og aldrig permanent, så de vil altid have tilknytning til den lokale skole, det skriver mja.dk.

Skolechef Huno Kjærsgaard Jensen garanterer, at den nye skolestruktur, der i øjeblikket er til høring, ikke vil flytte elever permanent væk fra de lokale skoler.

Eleverne vil altid skulle møde og få fri fra den lokale skole. I kortere perioder op til to måneder kan det komme på tale at køre samlede klasser til andre skoler.

Selvom Kommunens hjemmeside for skolestrukturen indeholder et eksempel på permanent overflytning af elever, så vil det aldrig komme på tale, siger skolechefen til mja.dk.

I forslaget til en ny skolestruktur bliver de nuværende 27 skoledistrikter nedlagt og ni storskoler oprettet. Men dit barn vil altså fortsat have fast tilknytning til den skole, det bliver indskrevet i.