Foto: Silkeborg Kommune

Gymnasie-eleverne strejker i morgen

Silkeborg Gymnasiums cirka 1500 elever har i dag stemt om, hvorvidt de skal nedlægge undervisningen i morgen. Et stort flertal stemte ja.

Regeringen har i finansloven foreslået at spare 8,7 milliarder kroner på uddannelsesområdet. Pengene skal blandt andet finansiere de igangværende forhandlinger på politiområdet.

Eleverne på landets største gymnasium er ikke alene om at strejke. Sammen med kammerater fra Handelsskolen i Silkeborg og flere end 50 andre af landets gymnasier udebliver de i morgen fra undervisningen.

Beslutningen om strejken er blevet taget af alle eleverne i fællesskab, da det har været oppe til en afstemning, der har løbet over 24 timer, fra tirsdag til onsdag. Cirka 80 procent af eleverne har stemt for strejken. Omkring hver fjerde elev har ikke deltaget i afstemningen.

I stedet for almindelig undervisning skal eleverne deltage i forskellige aktiviteter, eleverne selv har planlagt. Dette er workshops med politisk fordybelse, som debat om de planlagte nedskæringer, læserbrevsworkshops og bannermaling til en demonstration, der foregår i Aarhus i morgen, men også hyggelige aktiviteter som brætspil, sport og fællessang. Alt dette foregår imens eleverne på skift holder blokaden af deres lærere oppe.

I morgen er der demonstrationer, afholdt af Uddannelses Alliancen, i København og Aarhus mod besparelserne. Dette er også noget de strejkende elever vil tage del i, da der bliver arrangeret fællestransport til Aarhus, efter strejkedagen er omme.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), der også er en del af Uddannelses Alliancen, støtter elevernes ret til at strejke i Silkeborg, og har været i dialog med eleverne på Silkeborg Gymnasium og hjulpet til planlægningen af strejken.