Trivselsgrupperne vandt i 2014 den kommunale sundhedspris. Foto: Silkeborg Kommune

Trivselsgrupper fortsætter og udvider

Efter et treårigt forsøg med såkaldte trivselsgrupper for børn og unge i folkeskolen, har Silkeborg Kommune nu valgt at forlænge og udvide ordningen.

Trivselsgrupperne skal hjælpe børn og unge med at tackle sorg, problemer med selvværdet eller forældrenes skilsmisse.

325 børn og unge har allerede deltaget i trivselsgrupperne i løbet af forsøgsordningen, og nu bliver der oprettet nye grupper på flere skoler i Silkeborg Kommune.

Her får børnene mulighed for – i et fortroligt rum – at blive hørt, at lytte til hinanden og give hinanden gode råd – børn og børn i mellem. De voksne fungerer blot som dåseåbnere for den gode samtale.

- Det er såre enkelt. Når børn trives, lærer de også mere, og evalueringen af forsøget taler sit tydelige sprog. Trivselsgrupperne har betydet meget for de børn og unge, som har været med. De bliver gladere og mere robuste, når de får mulighed for at vende det, de går og tumler med, sammen med andre, siger formanden for Børne- og Ungeudvalget, Søren Kristensen.

I trivselsgrupperne får børn og unge hjælp af lærere, pædagoger og frivillige. Hver gruppe er ledet af en medarbejder fra skolen og en frivillig fra Selvhjælp Silkeborg.

Hver trivselsgruppe består af seks-otte elever, som mødes hver 14. dag enten i skoletiden eller lige efter.