Jyske Bank-regnskab ikke tilfredsstillende

Jyske Bank med hovedsæde i Silkeborg har netop udgivet regnskabet for årets tre første kvartaler, og det viser et overskud før skat på 2,1 milliarder kroner, men det er ikke tilfredsstillende, siger ledelsen.

I de første seks måneder af året tjente Jyske Bank 1,8 milliarder kroner, men tredje kvartal har kun givet en indtjening på 326 millioner kroner.

- Et resultat før skat på 326 mio. kr. er isoleret set ikke tilfredsstillende, skriver ordførende direktør Anders Dam i regnskabet.

Ifølge ledelsen skyldes det dårlige resultat kursreguleringer. Renteudsving påvirker regnskabet negativt med 250 millioner kroner.

Præsentationen af regnskabet betød også præsentationen af to nye tiltag.

- Kapitalstyrken er sådan, at vi nu har mulighed for at lave et program, hvor vi laver tilbagekøb og indstille til generalforsamlingen, at der betales udbytte, siger viceordførende direktør Sven Blomberg, der afløste en syg Anders Dam ved præsentationen af regnskabet.

Jyske Bank forventer at tilbagekøbe aktier for samlet 500 millioner kroner og udbetale et tilsvarende beløb til aktionærerne. Det er første gang i mange år, at der betales udbytte.