Foto: Social- og Sundhedsskolen Silkeborg

SOSU-skolen fyrer otte ansatte

Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg skal sige farvel til otte medarbejdere som en konsekvens af faldende indtægter. Næsten ti procent af budgettet er skåret på et år.

- Afskedigelserne er udtryk for rettidig omhu, men det er en meget voldsom justering på kort tid. Det var umuligt at forudse ved årets begyndelse, at indtægterne ville falde så meget, siger Hans-Jørgen Hørning.

I alt har skolen i løbet af i år måttet skære 5,2 millioner kroner ud af et samlet budget på 55 millioner kroner. Bestyrelses­formand Hans-Jørgen Hørning beklager udviklingen.

Afskedigelserne skyldes udefra kommende ændringer, især reformen af erhvervsskolerne (EUD-reformen), som trådte i kraft 1. august 2015.

Stik mod hensigten med EUD-reformen er der kommet færre elever i stedet for flere på SOSU-skolerne. Reformen betyder, at alle elever skal igennem et halvt års forløb på SU, men eleverne på SOSU-skolen er i gennemsnit midt i trediverne.

- De har oftest familie og er ikke klar til et indtægtsdyk af den størrelse, siger direktør Bente Strager.

EUD-reformen ramte ekstra hårdt, fordi den også afskaffede Grundforløbet for to-kulturelle: En integrationssucces, som på 10 år har hjulpet omkring 700 studerende ind på det danske arbejdsmarked. Et underviserteam fra Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg vandt en særpris under Politikens Undervisningspris netop for et Grundforløb for to-kulturelle.

Ud over faldet i elevtallet kommer ompriorite­rings­bidraget, som skærer to procent af skolens indtægter hvert år i fire år.