Valg om EU-forbehold skal følges af SMS

Den 3. december er der folkeafstemning om det danske EU-retsforbehold. Silkeborg Kommune vil igen forsøge at hæve valgdeltagelsen med kampagnen "beSTEM i EU".

Ved kommunalvalget i 2013, EU-parlamentsvalget i 2014 og Folketingsvalget i år har Kommunen gennemført lignende kampagner for at få flere til valgstederne.

BeSTEM-kampagnen skal i år blandt andet bestå af en SMS til 55.000 lokale mobiltelefoner dagen før valget og et elektronisk brev i E-boksen hos 600 førstegangsvælgere.

Indsatsen har tidligere har stor succes med at trække flere ud at stemme. Ved EU-parlamentsvalget i 2014 steg valgdeltagelsen med 10,6 procentpoint sammenlignet med valget i 2004.

Dengang udsendte Kommunen også SMS'er til alle lokale mobiltelefoner, omkring 50.000 dengang, hvilket førte til 10-15 negative henvendelser. Blandt andet fra forældre, der var trætte af, at deres børn uden stemmeret modtog SMS'en, fordi telefonen stod i forældrenes navn.

Ordningen med SMS'er og digitale brev til de unge forventes at koste 25.000 kroner.

I tilfælde af et ja ved folkeafstemningen er det aftalt mellem et flertal i Folketinget, at Danmark tilvælger 22 EU-retsager på området for retlige og indre anliggender, blandt andet deltagelse i Europol-samarbejdet.