Elever trives bedst på mindre skoler

Mindre folkeskoler har mere ro, og undervisningen er spændende, siger eleverne i en stor trivselsundersøgelse. Derfor skal flere mindre skoler bevares, mener Landdistrikternes Fællesråd. Det skriver Ugebrevet A4.

På de mindre folkeskoler er eleverne mere glade for deres klasse, end på store skoler. Hvis der er larm, skaber læren hurtigere ro, og børnene føler i større omfang, at det lykkes at lære dét, de gerne vil i skolen.

På en lang række områder, er eleverne bare mere tilfredse. Det viser trivselsmålingen for alle landets folkeskoler, som Ugebrevet A4 har fået aktindsigt i hos Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Landdistrikternes Fællesråd, som er den overordnede landdistriktsorganisation i Danmark, mener at undersøgelsen beviser, at de mindre skoler har deres berettigelse. Det er derfor paradoksalt, at hver femte folkeskole ifølge Fagbladet Folkeskolen er forsvundet siden 2007.

- Jeg er bange for, at noget tabes i vores skolesystem, når der ikke er plads til mindre skoler. De har tendens til bedre trivsel, så man skal tænke sig godt om, inden man lukker dem,« siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Samlet set får de mindste folkeskoler med under 200 elever topplacering, når det gælder faglig trivsel, elevernes medbestemmelse, de fysiske rammer på skolerne samt ro og orden. Mens de mindste skoler er næstbedst, når det gælder social trivsel.

Skolen er landsbyernes samlingspunkt
Den højere trivsel kan skyldes, at mindre skoler ofte ligger i landsbyer, hvor beboerne engagerer sig mere end i større byer, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

- Der er et andet fællesskab og sammenhold i landsbyer, hvor skolen er et naturligt samlingspunkt også for foreningslivet. I de større samfund er man mere brugere af et system og forventer, at kvaliteten giver sig selv, uden man selv behøver at engagere sig. I landsbyerne ved man, at der skal arbejdes for at bevare skolen. Det har konsekvenser for hele lokalsamfundet, hvis skolen lukker, og dem der påstår andet, kender ikke virkeligheden.« udtaler Steffen Damsgaard til Ugebrevet A4.