Foto: Esben Stenfeldt

Ejendomsmægler mærker skolestrukturen

Hver eneste dag taler ejendomsmæglerne med potentielle tilflyttere, dem som Silkeborg gerne vil have fat i. Men de mulige ændringer på skoleområdet bremser deres købelyst.

Ejendomsmægler Claus Grønne oplever, at historien om skolestrukturændringerne i Silkeborg er nået til Aarhus og de andre omegnskommuner, hvor mange nyuddannede akademikere er klar til at rykke ud af studieboligen.

- Flere og flere spørger, 'hvad er det for noget med jeres nye skolestruktur? Vi synes, det lyder noget rodet'. Vi kan mærke, at de holder sig tilbage i øjeblikket, siger Claus Grønne.

I øjeblikket er der offentlig høring på et forslag om en ny skolestruktur, hvor de nuværende 27 skoler og tilhørende distrikter nedlægges og 9 skolefællesskaber skabes.

Den erfarne ejendomsmægler har ikke selv børn i skolealderen, så det påvirker ham ikke privat, men det kan påvirke tilflytningen. Skoledistriktet er det vigtigste punkt for mange børnefamilier, der skal vælge bolig.

- Køberne er afventende, fordi de godt lige vil have styr på skolestrukturen. Vi ved, at tilflyttere kigger samtidig på Skanderborg, Ry, Herning og andre steder, og så betyder det med skolestrukturen meget for dem, siger Claus Grønne.

Han mener, at de foreslåede ændringer strider direkte mod Silkeborg Kommunes målsætning om, at der skal være 100.000 indbyggere i 2025.

- Det er os, der står i første række med tilflytterne, og jeg ved ikke, om politikerne er klar over, hvor meget det påvirker dem, siger ejendomsmægleren.