Frakendt kørekort koster fem køretøjer

En 43-årig mands varebil, to personbiler og to motorcykler skal sælges, og pengene skal i statskassen.

Det har byretten ifølge mja.dk bestemt, efter at manden tre gange er blevet standset i en af sine biler i spirituspåvirket tilstand.

Manden var i forvejen frakendt kørekortet, da han i juni blev standset på Christian 8.s Vej og på Lupinvej, og i september på Kejlstrupvej.

Når politiet standser en person uden kørekort tre gange, kan man vælge at konfiskere vedkommendes køretøjer.

I den aktuelle sag var der altså tale om fem køretøjer, der således har været i politiets varetægt indtil sagen kom for byretten.

Her dømte dommeren altså bilerne solgt til fordel for statskassen. Desuden skal den 43-årige mand betale en bøde på 4.000 kroner og han modtog en betinget fængselsstraf på 30 dage.