S foreslår tre boldbaner med kunstgræs

Der skal satses langt mere på kunstgræsbaner i Silkeborg, og det skal være nemmere for lokalområder og idrætsforeninger at indgå i et tæt samarbejde om etablering, det mener Socialdemokraterne.

Partiets medlemmer i Silkeborg Byråd foreslår konkret, at der etableres tre nye kunstgræsbaner.

- De senere år har fokus været på eliteidræt. Tiden er nu kommet til at tilgodese breddeidrætten og de mange klubber og aktive, der efterspørger bedre muligheder for træning på kunstgræsbaner. Hertil kommer, at mange skolebørn og elever fra ungdomsuddannelserne bruger arealerne ved stadiongrunden og i Dybkær, siger Rune Dreier Kristensen fra Socialdemokraterne.

Partiet peger på at etablere en kunstgræsbane i Sydbyen og en i Gødvad. Den tredje skal etableres på et unavngivet sted.

- Vi skylder Sydbyen
Med aftalen om et nyt stadion på Søholt, der indeholder salg af grunde til plejehjem og boligområder fra stadiongrunden, blev der givet håndslag på, at idrætsforeninger i Sydbyen også fremover skal sikres de samme muligheder.

Socialdemokraterne mener ikke, at det gør sig gældende med de baner og faciliteter, der forventes etableret.

- Derfor skal der som kompensation etableres en kunstgræsbane i Sydbyen ved det nuværende stadion, som erstatning for det store antal boldbaner, der nedlægges. Det skylder vi Sydbyen, siger Rune Dreier Kristensen.

En bane mod nord
Lokalrådet i Dybkær har sammen med Gødvad Idrætsforening arbejdet på at udvikle området med Sports- og Fritidspark Arendal de senere år. Målet er at skabe aktiviteter for områdets unge, og det har allerede resulteret i et løft, der lokalt ønskes videreudviklet med en kunstgræsbane.

- Etablering af kunstgræsbane i forbindelse med Sports- og Fritidspark Arendal i Dybkær vil støtte det store arbejde lokalrådet og idrætsforeningen har løftet, der handler om at styrke integrationen og for at sikre, at alle unge uanset social status har mulighed for at dyrke idræt, siger Rune Dreier Kristensen.

Etablering af kunstgræsbaner i Sydbyen og Dybkær er to vigtige projekter som Socialdemokraterne vil bakke op om bliver realiseret.

Herudover vil Socialdemokraterne gerne være med til at pege på yderligere en kunstgræsbane, da flere lokalområder i kommunen står klar til at indgå i et samarbejde om etablering. Det drejer sig blandt andet om Lemming, Fårvang og Sejs.

Finansieringen kan ske med indtægterne fra salget af byggegrunde på den gamle stadiongrund.