Fotos: Silkeborg Kommune

10 byrødder går mod skolestrukturen

Ti af byrådets 31 medlemmer meldte i aftes ud, at de vil indstille, at man skrotter idéen om en ny skolestruktur i Silkeborg Kommune.

Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og løsgængeren Leif Lund står bag et fælles forslag, der siger nej til at nedlægge de nuværende 27 skoledistrikter, og i stedet oprette ni.

I en fælles pressemeddelelse foreslår partierne, at der i stedet udarbejdes en analyse af, hvilke skoler, der reelt har brug for at indgå i et skolefællesskab, og lade dem indgå i fællesskaber som den model, der bruges på skolerne i Funder og Kragelund.

Desuden vil man se på hvordan man i øvrigt kan samarbejde på tværs af skoledistrikterne, så man kan få de positive elementer med, som der var i skolestrukturforslaget.

Deres fælles svar ser således ud:

Der har på nuværende tidspunkt været afholdt møder med over halvdelen af kommunens skoler, og de positive tilkendegivelser kan tælles på meget få hænder. Vi kan konstatere, at den overordnede ide med, at kommunens 27 skoler omdannes til 9 skolefællesskaber, ikke er faldet i god jord. Hverken praktisk eller fagligt.

Vi tillader os derfor at forvente, at et byrådsflertal ikke presser et skolestrukturforslag ned over forældre, elever. skolebestyrelser og lærere med en så massiv modstand.

I forslaget, og i debatten, er der kommet mange gode input som desværre overskygges af den overordnede præmis, at kommunens 27 skoler omdannes til 9 skolefællesskaber.

Vi opfordrer derfor BUU og byrådet til, at droppe tanken om 9 skolefællesskaber men arbejde videre med forslaget med udgangspunkt i følgende:

  • I stedet for 9 skolefællesskaber, udarbejdes en analyse af hvilke skoler, der reelt har brug for at indgå i et skolefællesskab, og lade disse skoler indgå i et fællesskab med nærmeste skole alá den model der bruges på skolerne i Funder og Kragelund.
  • Se på hvordan såvel det politiske som det administrative niveau understøtter et samarbejde på tværs af skoledistrikter, som kan indfri de positive elementer, der er i skolestrukturforslaget.
  • Se på om aldersintegreret undervisning kan være et middel til at understøtte robuste børnefællesskaber? Når så mange forældre peger på det, fortjener det en seriøs behandling.
  • Se på udvikling af alle kommunens overbygningsskoler, så det bliver et fælles tilbud til alle elever, der går i 7. til 9. klasse. Gerne med mulighed for at udvikle flere profiltilbud indenfor f.eks. musik, sport, science, IT og friluftsliv.
  • Hvordan vi sikrer, at alle kommunens elever får glæde af de gode tilbud, som eksisterer, på trods af geografiske afstande: svømmefaciliteter, Aqua, Høgdal, Kompedal, Museum Jorn osv.

Partierne bag denne fællesudtalelse har ikke nødvendigvis de samme forslag og ideer til en ny skolestruktur, men vi anerkender, at det er nødvendigt, at der gøres noget og ikke mindst gøres op med tankegangen om 9 skolefællesskaber.

Vi vil derfor også gerne påpege, at forarbejdet og høringsprocessen på ingen måde har været spildt arbejde. Når høringsperioden slutter den 24. november, har BUU et meget gennemarbejdet og gennemdiskuteret grundlag at arbejde videre på. Det engagement, som er kommet på banen, viser, at der er meget stor opbakning til at videreudvikle Silkeborg Kommunes skoler.