Foto: Hospitalsenhed Midt

Lungedag: Få målt din funktion

På onsdag er det International Lungedag, og i Silkeborg er der mulighed for at få målt sin lungefunktion flere steder.

På Regionshospitalet Silkeborg stiller to lungesygeplejersker op i hospitalets forhal fra klokken 10.00 - 13.00. De to lungesygeplejersker tilbyder lungefunktionsmåling og fortæller om lungesygdommen KOL.

På Silkeborg sygehus tilbyder de en ny, hurtig hjælp til KOL-patienter, der hedder 'fleksibel indlæggelse'. Tilbuddet er blevet til i et samarbejde mellem Diagnostisk Center, Silkeborg Kommune og de praktiserende læger i Silkeborg.

Der vil også være mulighed for at få målt sin lungefunktion på apotekerne i Vestergade og på Torvet.