Foto: Silkeborg Kommune

Christian 8.s Vej udvides i foråret

Silkeborg Kommune vil til foråret udvide Christian 8.s Vej, så trafikken til og fra bymidten glider bedre. En busbane på strækningen skal desuden give busserne mindre ventetid i myldretrafikken.

To spor bliver til fire, når Silkeborg Kommune til foråret tager hul på udvidelsen af strækket fra Zeltnersvej til Christian 8.s Vej 6a/6b.

Udvidelsen vil tage noget af trykket fra Østergadekrydset.

Dels fordi, det vil forkorte rejsetiden for bilisterne, men i høj grad også fordi, udvidelsen vil gøre det mere attraktivt at benytte den kollektive trafik.

En del af udvidelsen er nemlig en busbane, som skal sikre, at busserne også i myldretiden kan slippe igennem med færrest mulige forsinkelser. Der bliver formentlig også lavet fordele for busserne i lysreguleringen ved Fredensgade. I dag kører en meget stor del af Silkeborgs busser via Christian 8.s Vej. 20 busruter med 1700 passagerer kører dagligt på strækningen.

Silkeborg Kommune har modtaget et tilskud fra statens pulje til busfremkommelighed. Tilskuddet er på 1,8 millioner kroner og dækker halvdelen af udgiften. Kommunen skal selv betale den anden halvdel.

Forberedelserne til udvidelsen er allerede godt i gang.

Der er foretaget geotekniske miljøundersøgelser for at vurdere karakteren af den jord, der skal graves i. Der er lavet målinger, tegninger og design, og så er der godt gang i dialogen med de parter, der bliver berørt af udvidelsen. Selve anlægsarbejdet forventes at begynde 1. marts 2016, hvis vejret tillader det, og af være afsluttet i oktober.

Udvidelsen betyder, at der umiddelbart ryger ni parkeringspladser fra Søndertorv.