Foto: Silkeborg Kommune

Torve-naboer må afstå undergrunden

Naboerne til Torvet må finde sig i, at der under deres bygninger skal etableres et såkaldt jordanker til at holde parkeringskælderens ydervæg. Naboerne kan enten indgå en frivillig aftale eller blive eksproprieret af Kommunen.

Et flertal i byrådet har godkendt, at Kommunen eksproprierer naboernes undergrund og tillader entreprenør A. Enggaard A/S at etablere flere hundrede ankre, fem til otte meter under jorden.

Entreprenøren skal først forsøge at lave frivillige aftaler, men det har flere af lodsejerne allerede afvist.

Kommunen eksproprierer til private
Byrådsmedlem Harry Madsen (DF) stillede før byrådsmødet spørgsmålstegn ved lovligheden af at ekspropriere Torve-naboernes undergrund til byggeriet af en privatejet parkeringskælder.

Ifølge Grundloven og Vejloven kan det offentlige ekspropriere, hvis det tjener et alment formål.

Entreprenøren har oplyst over for Kommunen, at hvis han ikke må bruge jordankre, er han nødt til at bruge en indvendig stålkonstruktion. Den løsning vil forsinke byggeriet, støje mere og koste ham flere penge.

A. Enggaard A/S har selv oplyst, at fordyrelsen vil være på op mod 33,5 millioner kroner, det vil være nødvendigt med flere støjende lastbiler og store kraner, og byggeriet vil tage yderligere seks måneder.

Derfor ser Kommunen det som i samfundets interesse, at A. Enggaard A/S får mulighed for at etablere jordankre, så der ikke kommer unødvendige forsinkelser og støjgener.

Jordankre
• Et jordanker består af en betonklods på én kubikmeter, der støbes ind i jorden og fungerer som rawplug, og så kobles der en stålwire mellem ankeret og ydervæggen.
• Jordankrene er midlertidige, og når parkeringskælderens låg og etageadskillelse er færdig, vil stålwiren blive kappet.
• De flere hundrede jordankre vil blive liggende i jorden, når stålwiren er kappet.