I 14 dage har de studerende fra Erhvervsakademi Dania arbejdet med at forbedre oplevelserne ved ferskvandscenteret AQUA. Anneline Fiirgaard (til venstre) og Maria Sand Jensen har været meget begejstrede for opgaven. Foto: Dania.

Lokale studerende hjælper AQUA

Brug sanserne. Lav en labyrint. Servér fiskeretter. Få en maskot.

Forslagene fra de studerende på 1. semester af handelsøkonom-uddannelsen på Erhvervsakademi Dania er mange.

Forslagene er resultatet af 14 dages intenst arbejde på et projekt sammen med ferskvandscenteret AQUA i Silkeborg.

- Vi besøgte Tivoli i København på studietur lige inden opgavens start, og vi har lånt af deres forretningsmodel og principper til opgaven. AQUA er ligesom Tivoli en ældre institution, som også gerne vil tiltrække besøgende året rundt, siger 22-årige Maria Sand Jensen fra Silkeborg, der læser til handelsøkonom.

Hendes gruppe udarbejdede blandt andet et udkast til en personalehåndbog, hvor den gode oplevelse for de besøgende er i fokus samt et værdisæt, som man arbejder ud fra.

De samme tanker gjorde de sig også i den gruppe, som 25-årige Anneline Fiirgaard fra Harlev er en del af.

- Vi har også haft meget fokus på at bruge sanserne i besøgene, ligesom at en større tilstedeværelse på blandt andet de sociale medier er nødvendig. Man opsøger ikke noget, man ikke kender, siger Anneline Fiirgaard.

Tak for hjælpen
På AQUA er de glade for de mange input fra lokale studerende.

- Vi er i fuld gang med at gennemlæse de mange gode oplæg og nye forslag til, hvordan vi kan lave fornyelser i AQUA. Vi er meget glade for det store engagement, der er lagt i arbejdet af de studerende, og de forskelligartede ideer, siger en glad Maiken Langvold, der er akvarie- og dyreparkchef for AQUA.

Det er en naturlig del af studiet, at handelsøkonomer på Erhvervsakademi Dania løser erhvervsaktuelle opgaver.