Foto: Tuala Hjarnø

Skolestrukturen får en anden form

Høringen om en ny skolestruktur er kun lige slut og endnu ikke politisk behandlet, men allerede nu erklærer borgmester Steen Vindum (V) og socialdemokraterne forslaget for dødt, det skriver mja.dk.

Elevtallene vil i fremtiden fortsat falde i Silkeborg, ifølge de gældende prognoser. Derfor skal kommunen have en ny skolestruktur, der tager hensyn til det.

Tanken om skolefællesskaber er ikke nødvendigvis udelukket, men Steen Vindum peger på mere sikkerhed for 0.-6. klasse.

Børne- og ungeudvalgsformand Søren Kristensen (S) holder også fortsat på skolefællesskaber, der kan give en række fordele i forhold til ledelse og medarbejdere, men de involveredes usikkerhed skal tages alvorligt, det skriver mja.dk.

Søren Kristensen mener, at mange af elementerne fra det nuværende forslag og processen kan genbruges i et nyt forslag.

11 af 31 byrådsmedlemmer har erklæret sig uenige med det nuværende forslag i løbet af høringsperioden.