Flygtningebørn sætter skoler under pres

Det stigende antal flygtningebørn, der kommer til Silkeborg, har sat de såkaldte modtageklasser under pres. Derfor beder skolechefen om flere ressourcer.

I en modtageklasse går flygtninge- og indvandrerbørn, der skal lære dansk på et basalt niveau, før de skal over i en almindelig skoleklasse.

Enkelte af de nyankomne elever kan have udfordringer af en sådan karakter, at de ikke er i stand til at indgå i en modtageklasse. De kan være stærkt traumatiserede eller have behov for specialundervisning.

I løbet af 2015 er antallet af elever i modtageklasserne steget fra 105 til 150. Inden sommerferien 2016 forventes elevtallet at stige til 220.

I dag foregår undervisningen i 17 klasser fordelt på seks skoler, mod 11 klasser på fire skoler sidste år. Inden sommerferien 2016 vil antallet af klasser sandsynligvis ramme 22.

Skolechef Huno Kjærsgaard Jensen har bedt Børne- og Ungeudvalget om en ekstratildeling af maksimalt 4,7 millioner kroner i 2016. Det svarer til 28,7 procent mere, end det nuværende budget for 2015.

De ekstra midler skal bruges på normale modtageklasser, supplerende undervisning, psykologhjælp og konsulentbistand.

Inden for maksimalt to år skal eleven være overflyttet til en almindelig klasse, eventuelt med supplerende danskundervisning.