Foto: Silkeborg Kommune

Debat: Et ja i morgen er vigtigt

De store fortællinger om Europa, om sammenhold og visioner mellem landene i EU er de seneste 10-15 år forsvundet.

Vi har mistet en generation politikere, som Francois Mitterand, Helmut Kohl og mange flere, der oplevede 2. verdenskrig, og derfor forstod vigtigheden af at udvikle tætte relationer, politisk, kulturelt, socialt og økonomisk mellem landene i Europa, som midlet til at løse nuværende og fremtidige konflikter.

I dag er EU og Europa efterladt i en usikker situation. Nationalismen er strømmet ind over landegrænserne, der i Danmark har resulteret i at flere af de større partier har nedtonet betydningen af tætte europæiske relationer. Det har efterladt den opfattelse, at Danmark kan klare sig selv. Den konklusion er forkert og mangler forståelse for den mangfoldighed som EU består af. Indbyggertallet i EU var den 1. januar 2014 på 507,4 millioner. Det største antal indbyggere har Tyskland med 80,8 millioner, mens den mindste nation er Malta med blot 425.000 indbyggere.

Danmark er et vigtigt land i EU, men vi kan ikke socialt, økonomisk eller politisk udvikle nationale løsninger hver gang. Der er altid fordele og ulemper, men på torsdag er der flere fordele ved EU samarbejdet end ulemper. Alle taler om Europol, men afstemningen har også betydning for danske lønmodtageres sikring imod social dumping, der i EU er blevet langt større end forventet. En af forordningerne er Kontosikringsforordningen, der drejer sig om inddrivelse af gæld til lønmodtagere over for udenlandske virksomheder. Her er den tørre konstatering, at det indtil i dag ikke har været muligt at inddrive gælden til lønmodtagerne, hvis udenlandske virksomheder ikke vil betale - da den danske Arbejdsret ikke kan gennemtvinge afgørelser i udlandet.

En anden central forordning er ROM II, der regulerer hvilket lands ret, der skal anvendes, når en domstol skal bedømme om fx en sympatikonflikt er lovlig. Den Danske Model har med stærke overenskomster sikret gode løn- og arbejdsforhold, som fagbevægelsen har brugt til at modvirke den stigende sociale dumping. Her har erfaringer vist, at uden forordningen, er der ikke altid klarhed om, hvilke landes regler der skal følges. Det var bla. spørgsmålet i sagen om Ryanair.

Betalingspåkravsforordningen er en anden vigtig tilføjelse, der bruges ved krav som en arbejdsgiver erkender. Her har det været nødvendigt at anlægge en civil retssag i udlandet for at få pengene hjem. Det forsvinder med forordningen.

Afstemningen på torsdag er vigtig! Der er tale om meget teknik som skal sikre, at Danmark følger med og ikke sakker bagud, når det handler om at garantere borgernes retssikkerhed i EU. Afstemningen er vigtig ikke kun for politisamarbejdet, men også for danske lønmodtagere.

Svaret på alle vores udfordringer i Danmark er ikke altid en blind tro på egne evner. Det er vigtigt, at de store fortællinger om nødvendigheden af et stærkt Europa lever videre, for at sikre social tryghed og løsning af grænseoverskridende udfordringer som kriminalitet, terror og social dumping. Stem derfor ja på torsdag!