Foto: Esben Stenfeldt

Det Gamle Rådhus er klar til udlejning

Det Gamle Rådhus skal omdannes til café, butik eller galleri, hvis der kan findes en lejer fra den 1. april 2016.

Den 1. januar flytter turistkontoret ud af de to store og to små lokaler i stueetagen. I alt udgør lokalerne omkring 120 kvadratmeter. Derfor skal de nu bruges til noget andet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt hurtigst muligt at annoncere lejemålet i stueetagen af Det Gamle Rådhus på Torvet.

De 120 kvadratmeter plus et depot i kælderen må bruges til drift af café, butik eller galleri, eventuelt i kombination.

Kommunen satser på, at en lejer står klar til at overtage lokalerne til den 1. april. Hvis der skal etableres café, sørger Kommunen for at gøre den fredede bygning klar til et køkken.

Kommunen er positive over for at tillade udeservering på sydsiden af rådhuset, men kan ikke garantere det.

Eventuelle tilbud vil blive vurderet på tre kriterier; lejepris, koncept og erfaring. Lejeprisen vægter tungest og skal være på minimum 120.000 kroner årligt.

Café var eneste mulighed
Økonomi- og Erhvervsudvalget havde sagen om Det Gamle Rådhus oppe at vende for nogle uger siden, men sagen blev udsat.

Udvalget blev dengang bedt om at tage stilling til, hvorvidt Rådhuset skulle lejes ud til cafédrift. Ingen andre muligheder var i spil.

Derfor havde udvalgsmedlem Rune Dreier Kristensen (S) bedt om en drøftelse af mulighederne på Rådhuset.

I den nye behandling af sagen, er der så åbnet op for muligheden for at indrette butik eller galleri i lokalerne.