Silkeborg mangler boliger til udsatte

Der er mangel på boliger til særligt udsatte borgere i Silkeborg. Derfor mødes Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i dag for at drøfte initiativer.

Ved en opgørelse tidligere på året blev der registeret 108 hjemløse borgere i Silkeborg kommune.

I Silkeborg er der sket en stigning i antallet af hjemløse de seneste år, ligesom der er i resten af landet.

Til gengæld adskiller vores kommune sig fra resten af landet ved at have et højt antal unge hjemløse mellem 20 og 30 år.

Den primære årsag til hjemløshed er misbrug, psykisk sygdom og dårlig økonomi.

Kommunen råder i øjeblikket over fire opholdstilbud til særligt udsatte med plejebehov, men i dag skal Sundheds- og Forebyggelsesudvalget drøfte nye løsningsforslag. Eksempelvis er opstilling af en pavillonby en mulighed.