Foto: Esben Stenfeldt

Forslag til Drewsensvej Vest droppet

Vej- og Trafikudvalget har efter en høringsperiode valgt at droppe hovedforslaget til en forlængelse af Drewsensvej mod vest. Nu skal der laves miljøvurderinger på to andre forslag.

Silkeborg Kommune har afsat 57 millioner kroner på budgettet til en forlængelse af Drewsensvej mod vest, så den hænger bedre sammen med Herningvej.

Formålet er at aflaste Vestergade og Dalgasgade og give bedre sammenhæng mellem Sydbyen og Funder/Lysbro.

Kommunen har hidtil arbejdet med et hovedforslag, hvor Drewsensvej blev forlænget og Herningvej forlagt mod syd, så de to mødtes i et stort lyskryds på Søndre Ringvej. Det forslag er droppet.

Under ringvej eller jernbane
Det nye hovedforslag er det såkaldte Forslag III, hvor Drewsensvej føres under Søndre Ringvej i stedet og kobles sammen med Herningvej, der stadig skal forlægges mod syd.

Forslag III er vurderet til at koste 57 millioner kroner med fire vejbaner, så det holder sig lige inden for budgettet.

Et alternativt forslag er stadig i spil, og det er Sydbyens borgeres eget forslag, der kaldes Forslag II.

I Forslag II skal Drewsensvej føres under jernbanen ved Sydbyhallerne og kobles på Søndre Ringvej i et T-kryds lige nord for Dalgasgade.

Borgernes forslag vil give færre gener for netop beboerne, men er til gengæld langt dyrere og påvirker togtrafikken i anlægsperioden. Knap 122 millioner kroner er prisen ved fire vejbaner. Hvis vejen reduceres til to vejbaner, kan det gøres for knap 90 millioner kroner.

Der skal nu udarbejdes en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) for de to resterende forslag.

Det nye hovedforslag, Forslag III, ser således ud:

drewsensvej_Forslag_III