Torvet ryddes før weekendens handel

Siden oktober har fire gule "rumraketter" taget meget af udsigten på Torvet. I dag begyndte arbejde med at fjerne dem, og til den kommende weekend er Torvet igen ryddeligt.

De store, gule tanke med påskriften "FRANKI" er blevet brugt i forbindelse med støbearbejdet på Torvet.

Før weekenden blev arbejdet med at støbe ydervæggene til parkeringskælderen på Torvet afsluttet.

Støbningen af væggene er foregået med en teknik, hvor der først graves en dyb rende. Herefter fyldes renden midlertidige med en vandig lerart, kaldet bentonit. Når der så til sidste fyldes beton i renden, pumpes bentonitten op.

Den vandige lerblanding er brugt flere gange, men hver gang er den blevet renset først. Det er foregået i FRANKI-tankene.

Inden den kommende weekend bliver byggepladsen på Torvet ryddet for de fleste store ting, byggehegnet bliver rykket lidt tilbage, og der bliver lagt fliser.

På den måde bliver Torvet klar til julehandlens slutspurt og den sidste weekend før juleaften.