Foto: Hospitalsenhed Midt

Akutpatienter skal fra nytår til Viborg

Fra nytår er det slut med akut medicinsk indlæggelse på sygehuset i Silkeborg i aftentimerne, weekender og på helligdage.

Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg skal fra 1. januar modtage alle akutte medicinske patienter fra klokken 17.00 til 08.00 på hverdage og hele døgnet i weekender og på helligdage.

- Først og fremmest får ændringen betydning for akutte medicinske patienter fra Silkeborg-området. De vil nu blive indlagt i Viborg, hvis de bliver syge uden for dagtiden på hverdage. For de to hospitaler er der tale om en meget stor forandring, som vi har gjort alt for at planlægge bedst muligt for patienterne. Vi vil naturligvis følge patientstrømmene tæt efter 1. januar og agere på eventuelle uhensigtsmæssigheder, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen på vegne af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt.

Ændringen er en del af Region Midtjyllands spareplan for de næste fire år. Den indebærer, at Diagnostisk Center i Silkeborg mister 23 senge, mens akutafdelingen i Viborg til gengæld udvides med otte senge.

I Silkeborg betyder det, at tre medicinske sengeafsnit bliver til to.