Stor tilfredshed med hjemmeplejen

De ældre borgere, der modtager hjælp fra hjemmeplejen, er mindre tilfredse med hjælpen, end de var i 2010. Men de er mere tilfredse end gennemsnittet for Region Midtjylland.

Silkeborg Kommune har gennemført en stor spørgeskemaundersøgelse blandt 607 modtagere af både privat og kommunal hjemmepleje.

Overordnet scorer hjemmeplejen i Silkeborg 4,25 point på en skala fra 1 til 5. I Region Midtjylland er den gennemsnitlige tilfredshed 4,10.

Så godt som alle, 99 procent, af de adspurgte er tilfredse med de ansatte fra hjemmeplejen, der kommer i deres hjem.

Tilfredsheden er til gengæld ikke opadgående, når det kommer til personlig pleje. 89 procent af dem, der modtager hjælp til personlig pleje som bad, toiletbesøg og af- og påklædning er tilfredse eller meget tilfredse. For fem år siden var tallet 94 procent, så der er sket et lille fald.

Tilfredsheden blandt de, der modtager hjælp til rengøring, tøjvask og andre praktiske gøremål, er den samme som i 2010. 88 procent er tilfredse eller meget tilfredse.