Spørgsmål om skolestruktur udsendes

I næste uge mødes Børne- og Ungeudvalget for at drøfte de mange høringssvar til en ny skolestruktur. Dagen efter udsendes en række spørgsmål til skolebestyrelserne om en ny struktur.

Den 24. november sluttede den offentlige høring om en ny skolestruktur. 240 høringssvar blev afgivet, langt de fleste fra bekymrede forældre.

- Høringssvarene er gennemgående meget kritiske i forhold til forslaget om en ny struktur, det skriver Kommunens skoleafdeling i en opsummering af høringssvarene.

Børne- og Ungeudvalget (BUU) skal nu på baggrund af høringen udforme en række spørgsmål, der skal sendes ud til alle skolebestyrelserne i kommunen dagen efter mødet. Skolebestyrelserne skal svare inden for en måned.

Herefter går BUU i gang med at sammensætte et nyt forslag til en skolestruktur.

Forslaget skal være klar til april og sendes til høring i skolebestyrelserne. Det er ikke planen at lave en offentlig høring igen.

I maj vil byrådet så tage endelig stilling til endelig vedtagelse af en ny skolestruktur.

Den 1. august 2017 skal en eventuel ny skolestruktur træde i kraft.

BUU har allerede udformet en række spørgsmål på et tidligere møde. Se eksempler nedenfor.

Eksempler på foreløbige spørgsmål

Overvejer I, eller har I allerede, på jeres skole samlæsning, aldersintegreret undervisning eller holddeling – og i givet fald, hvordan sikres det, at ledelse og medarbejdere er klædt på til opgaven?

Hvis jeres skole skulle indgå i et skolefællesskab, altså sammenlægges med en eller flere andre skoler, hvilken skole eller hvilke skoler kunne I så se størst mening i, at jeres skole kom i et skolefællesskab med?

Hvis I ser forpligtende samarbejder mellem selvstændige skoler som en mulighed, med hvilken eller hvilke skoler kunne I da se jeres skole samarbejde?