Kommunen skal reparere kørestole

Kommunen skal fremover selv reparere defekte kørestole selv og finde billigere hjælpemidler til borgere med stomi. Der skal spares på hjælpemiddelområdet.

Budgettet for det kommunale Hjælpemiddeldepot, der blandt andet sørger for kørestole og arm- og benproteser, ser ud til at blive overskredet med én million kroner i 2016.

Endnu værre ser det ud for 2015, hvor overskridelsen i regnskabet ser ud til at lande på tre og en halv million kroner.

Derfor skal Kommunen spare penge på hjælpemidlerne.

En del af den besparelse kan findes ved at begrænse brugen af eksterne leverandører, når der skal repareres kørestole og høretekniske hjælpemidler, sådan lyder anbefalingen til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

I dag koster reparationer på de to områder 700.000 kroner om året, men Sundheds- og Omsorgschefen mener at kunne spare 80.000 kroner om året ved at klare opgaven i Kommunen.

Samtidig ønsker Sundheds- og Omsorgschefen at ansætte en sygeplejerske, der skal gennemgå sagerne for borgere med stomi for at finde besparelser. Det kan på længere sigt føre til en årlig besparelse på mere end én million kroner.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget skal i morgen drøfte forslagene til besparelser på det overskredne budget.