Foto: Esben Stenfeldt

Kommunen sparer 40 mio. på skolerne

Silkeborg Kommunes udgift til folkeskolen er seks procent lavere, end man skulle forvente, det viser en analyse fra KORA. Det beløber sig til en årlig besparelse på over 40 millioner kroner.

Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne bruger per barn i folkeskolen.

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har analyseret kommunernes udgifter og holdt dem op mod forventede udgifter.

I analysen har KORA blandt andet taget højde for børnenes sociale og økonomiske baggrund, kommunernes børnetal, og hvor tæt børnene bor i kommunen.

- Jo flere børn af enlige forsørgere og jo flere børn med ikke-vestlig baggrund, des mere koster det alt andet lige at undervise hver skoleelev. Desuden er høje børnetal og høj børnetæthed forbundet med lavere udgifter, siger seniorprojektleder i KORA, Camilla T. Dalsgaard.

KORA vurderer, at Silkeborg burde bruge 65.670 kroner om året per barn i folkeskolen. Det faktiske forbrug er 61.769, hvilket svarer til 94 procent.

Dermed bruger Silkeborg Kommune knap 42 millioner kroner mindre på folkeskolen, end man skulle forvente ud fra sammensætningen af de cirka 10.700 folkeskoleelever.