Foto: Silkeborg Kommune

Stress-indsats undgår sygemeldinger

En ny forebyggende indsats for stressramte medarbejdere i Silkeborg Kommune tegner til at lykkes. Flere end ventet undgår sygemelding.

Tankerne summer som en bisværm, og det er svært at falde søvn. Det kan være optakt til en stressbetinget sygemelding, men i Silkeborg kan stressede medarbejdere få hjælp, inden det går så galt.

Kommunen har valgt at investere i en ekstra indsats for at hjælpe medarbejdere, som er sygemeldte eller på vej til at blive det, og meget tyder på, at det hjælper.

- Vi hjælper med at skabe orden og sætter dermed folk i stand til selv at løse problemer. De er nået dertil, hvor de erkender, at de har brug for hjælp, og vi giver dem nogle værktøjer, blandt andet kan det være et søvnprogram, siger projektleder Anne-Sofie Rasmussen.

Flere end ventet er hjulpet så tidligt i forløbet, at de har undgået sygemelding. I projektets første måneder har 32 afsluttet forløbet, og heraf har 24 undgået sygemelding.

- Vi er rigtig tilfredse med at kunne give vore ansatte et professionelt tilbud, der også arbejder forebyggende i forhold til at undgå sygefravær som følge af stress, siger personalechef i Silkeborg Kommune Frank Høy.

Hvis resultaterne holder, vil det over ét år spare omkring to millioner kroner i sygefravær.

Indtil videre har Stress-enheden været i kontakt med 66 medarbejdere, heraf 39 inden første sygedag.