Spring køen over hos Lægevagten

Hvis du har lyst til at deltage i et forsøg, kan du fremover springe køen over, når du ringer til Lægevagten. Det kræver blot et tastetryk.

I vores region er telefonens 9-tal er som et forsøg blevet til en spring-køen-over-knap, der kan skaffe borgere med hastesymptomer hurtigere igennem til Lægevagten.

Når du ringer til Lægevagten, vil du få valget mellem at deltage i forsøget eller ej.

De, der vælger at være med, får at vide, at de kan taste sig uden om eventuel kø ved at trykke 9, hvis opkaldet haster meget.

Hasteopkald kan for eksempel være, hvis patienten har alvorlige symptomer som brystsmerter eller åndenød eller er kommet alvorligt til skade, uden livsfare.

Formålet med den nye funktion er at øge trygheden hos patienterne og at reducere antallet af unødvendige opkald til alarmcentral 112.

Hvis ordningen ender med at blive permanent, får lægerne mulighed for at sende patienter tilbage i køen ved misbrug.

Lægevagten kan kontaktes på 7011 3131 mellem 16 og 8 på hverdage og døgnet rundt i weekender og helligdage.