Jyske Bank forventer rekord-regnskab

Silkeborg-banken Jyske Bank har i dag hævet forventningerne til regnskabsåret 2015. Banken forventer at sætte overskudsrekord.

De foreløbige tal viser et overskud på 3,2 milliarder kroner før skat.

Da Jyske Bank kom med regnskabet for tredje kvartal, var det langt fra tilfredsstillende, og forventninger for året var lave.

Nu har fjerde kvartal alene givet et overskud på 1,1 milliarder kroner, og forventninger bliver altså derfor skruet op.

- Vi har løbende gennem året være udfordret i forhold til at nå en forretning af egenkapitalen på 10 procent, siger ordførende direktør Anders Dam.

Med det foreløbige regnskab ser banken nu ud til at nå en forretning på 11,6 procent af den egenkapital, der for nylig rundede 30 milliarder kroner.

Det endelige regnskab ligger klar den 23. februar.