Dæmningen fjernes i dag

Vejdirektoratet vil i dag fjerne den midlertidige dæmning, der i sidste måned blev lagt ud langs søen ved Vestre Ringvej.

Den kraftige nedbør i vores område juledagene, fik jo vandstanden i søerne til at stige så voldsomt, at et stykke af Ringvejen ud for Hotel Impala blev oversvømmet.

Da frostgraderne satte ind, måtte Vejdirektoratet lukke vejen, hvilket var til stor gene for Silkeborgs trafikanter.

I samarbejde med Beredskabsstyrelsen fik Vejdirektoratet efter nogen tid bygget den midlertidige dæmning, der består af to lange ”pølser” fyldt med vand, der holder søvandet tilbage.

Nu er vandspejlet i søen imidlertid faldet så meget, at dæmningen kan fjernes.

Egede Jensen, der er fagprojektleder i Vejdirektoratet, siger i en pressemeddelelse at Vejdirektoratet vurderer, at risikoen for en gentagelse af det høje vandspejl i Silkeborg Langsø ikke er stor, og at det derfor er forsvarligt at fjerne dæmningen.

- Dæmningen har Vejdirektoratet lånt af beredskabsmyndighederne, og den skal leveres tilbage, så beredskabet kan være klar, hvis der måtte opstå en lignende situation, siger han.

Dæmningen pilles ned i dag, men af hensyn til morgentrafikken vil arbejdet først starte klokken 8.30 – og der arbejdes ikke længere end til klokken 15.00.

Vejdirektoratets entreprenør er nødt til at opsætte lysregulering på den aktuelle strækning.

Trafikken bliver afviklet på den nordlige kørebane af Vestre Ringvej, og hastigheden forbi arbejdsområdet vil midlertidigt blive skiltet med 50 km i timen.