Foto: Hospitalsenhed Midt

Gigt-behandling i Silkeborg inspirerer

En national handlingsplan kan gøre behandlingen af leddegigt bedre. Syv forslag til handlingsplanen blev i dag præsenteret på Regionshospitalet i Silkeborg, hvor flere af forslagene kommer fra.

- Det var en succes, at man udnævnte kræftsygdom til en akut sygdom. Det forbedrede kræftpatienternes prognose. Noget lignende bør man gøre for patienter med leddegigt, siger ledende overlæge Ulrich Fredberg fra Diagnostisk Center på Regionshospitalet.

Ulrich Fredberg er medforfatter til en såkaldt hvidbog, der indeholder syv målrettede anbefalinger til en national handlingsplan for leddegigt.

Et af forslagene er et samlet pakkeforløb for patienter med symptomer på leddegigt. Et andet forslag er en ja/nej-klinik, hvor patienter på én dag kan få svar på om de har leddegigt eller ej.

Begge tiltag anvendes i dag på sygehuset i Silkeborg.

Leddegigt er både en akut og en kronisk, inflammatorisk sygdom, der rammer kroppens led, sener og bindevæv.

Blot få måneders forsinkelse på behandlingsstart kan få afgørende betydning for patientens funktionsevne, livskvalitet og arbejdsevne. Og modsat kan symptomer, smerter og led-ødelæggelser i mange tilfælde reduceres eller helt undgås, hvis sygdommen opdages i tide, og patienten kommer i målrettet behandling.

Hver år diagnosticeres 1600 danskere med leddegigt.