Foto: Esben Stenfeldt

Trafiksikkerheden forbedret i kommunen

Silkeborg har de seneste år haft fokus på trafiksikkerhed, og det har betyde en nedgang i antallet af uheld.

Silkeborg blev i 2012 udnævnt til Trafiksikkerhedsby, hvilket betød gennemførelse af en række sikkerhedsmæssige tiltag. En slutrapport konkluderer, at målsætningen for projektet er mere end nået.

Målsætningen for Silkeborg Trafiksikkerhedsby gik på at nå under et gennemsnit på 33 personskader per år. Over en årrække, før Silkeborg var Trafiksikkerhedsby, kom 41 personer i gennemsnit til skade om året.

Allerede i de første år med ekstra fokus på sikkerheden lå gennemsnittet under målsætningen, nemlig på 29 personskader per år mellem 2012 og 2014. Det foreløbige tal for 2015 er på 14.

Rapporten beskriver herudover de forskellige tiltag i trafikken.

Et af tiltagene er, at udvalgte grupper af fodgængere har fået udleveret en brik, der kan forlænge tiden for grønt lys i et lyskryds, så de kan nå hele vejen over. Dette tiltag gør det tryggere at krydse en vej.

Et andet tiltag er de mange kryds, der er blevet mere overskuelige med tilføjede højre- og ventresvingningsbaner.

Silkeborg Trafiksikkerhedsby fortsætter sit arbejde fremover.