Byfornyelse: 29 bygninger revet ned

I knap to år har det været muligt at få tilskud til nedrivning af forfaldne huse i landsbyerne. Foreløbig er 29 bygninger revet ned.

Byrådet vedtog i sommeren 2014 en strategi for landsbyfornyelse, der skulle kompensere ejere af forfaldne bygninger fuldstændig, hvis de lod dem rive ned.

Ordningen gælder i byer med færre end 3000 indbyggere, og der skulle i første omgang fokuseres på indfaldsvejene og senere huse inde i byerne.

Pengene til nedrivningen kommer fra Erhvervsstyrelsen og Silkeborg Kommune.

Foreløbig har 11 grundejere modtaget støtte til nedrivningen af 29 bygninger, og i løbet af marts vil yderligere 12 bygninger blive revet ned.

De gennemførte og planlagte nedrivninger ender formentlig med at koste omkring 2,5 millioner kroner.

Det er muligt at søge penge til nedrivning frem til den 30. juni 2016.